Проста оборотна відомість бланк

Діалогово-автоматизована (комп’ютерна) форма бухгалтерського обліку ґрунтується на комплексному використанні швидкодіючих ЕОМ, які забезпечують автоматизований процес збирання, реєстрації й опрацювання облікової інформації, необхідної для контролю й управління. Независимо от того, кто является получателем необходимой информации – аудиторская фирма, банк или руководство организации, — этот документ позволяет получить объективную оценку финансовой ситуации в любой момент, не дожидаясь окончания отчетного периода. Зараз іс­нує дуже багато різноманітних програм для ведення бухгалтерсько­го обліку, починаючи з самих простих і малопотужних (БЕМБІ) і закінчуючи складними і багатофункціональними програмами (ГА­ЛАКТИКА). На практиці найчастіше застосовується програма 1C: Бухгалтерія. Він адаптований до комп’ютерного варіанта обліку, але досить трудомісткий для руч­ного обліку. Форма бухгалтерського обліку — це сукупність облікових ре-гістрів, що використовуються в певній послідовності та взаємодії для ведення обліку із застосуванням принципу подвійного запису.

Для реєстрації та групування облікових даних первинних документів служать регістри бухгалтерського обліку. У неавтоматизованому варіанті бухгалтерського обліку облікові регістри — це паперові бланки визначеної форми та структури даних. Така будова Головної книги полегшує контроль кореспондуючих рахунків, дає змогу аналізувати обороти за даними рахунків синтетичного обліку. Основною перевагою форми бухгалтерського обліку Журнал-головна є простота і наочність записів синтетичного обліку. Слід зазначити, що систематизація даних про операції з об’єктами забалансового обліку ведеться у відомості 8 забалансового обліку. Наприкінці місяця по кожному журналу-ордеру підводять підсумки зроблених записів, які обов’язково звіряють з документами, які послужили підставою для записів.
Проте із зростанням обсягу діяльності, збільшенням кількості господарських операцій виникла потреба в узагальнених (синтетичних) показниках. Дедалі актуальнішим стає питання вдосконалення механізму фінансування закладів освіти: керівники прагнуть більшої самостійності у прийнятті рішень, гнучкості у розподілі ресурсів тощо. Після реєстрації дані меморіальних ордерів записують у Голо­вну книгу.

Похожие записи: